Oferta

Cele naszych Klientów realizujemy w następujących obszarach:

  1. Relacje z mediami : mamy szeroką bazę danych dziennikarzy, z którymi współpracujemy, doskonale dostosowujemy się do poszczególnych rodzajów mediów, a także do indywidualnych potrzeb dziennikarzy;
  2. Kreowanie wizerunku osób : wywieranie pozytywnego wrażenia na otoczeniu;
  3. Organizacja imprez, briefingów, konferencji : od masowych po kameralne w zależności od charakteru i tematyki;
  4. Monitoring mediów;
  5. Sponsoring : wspieranie przedsięwzięć w celu stworzenia budzącego zaufanie wizerunku własnego oraz pozyskania sympatii opinii publicznej;
  6. Endorsement – nawiązywanie współpracy pomiędzy Klientem a znanymi osobami z kręgu świata showbiznesu.

© 2016 proevska PR & Showroom